Пропустити доступні курси

Доступні курси

Онлайн-курс для професією "Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів" 5 розряду.

Курс охоплює навчальний матеріал модуля  МД – 5.2. Діагностика механізмів і систем електричного та електронного обладнання автомобіля (СП(ПТ)О 7241. G.45.20-2017)

Дистанційне навчання Електрозварник ручного зварювання Група 31, 1-й курс

Курс „Технологія електродугового зварювання“ розроблено на основі підручника І.В. Гуменюк, О.Ф. Іваськів, О.В. Гуменюк „Технологія електродугового зварювання“, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, як підручник для професійно-технічних навчальних закладів, К.: Грамота, 2006. - 512 с.
Курс розрахований на учнів ПТНЗ за професіями зварювального профілю: „Електрозварник“, „Електрогазозварник“, „Електрозварник ручного зварювання“.

Метою дисципліни «Основи комп'ютерної графіки та Web-дизайну» є набуття учнями (слухачами) знань та вмінь роботи з програмами векторної, растрової та тривимірної графіки, використання основних положень створення Web-сайтів мовою HTML, використання скриптів, а також вміння працювати з програмами по створенню Web-сторінок та їх запуску для роботи в мережі Інтернет.

Зміст програми доноситься до учнів (слухачів) через теоретичні та лабораторно- практичні заняття в спеціально обладнаних лабораторія (класах, майстернях). Кожна тема курсу являє собою окремий завершений тематичний модуль.

По закінченню вивчення дисципліни учень (слухач) має знати основні теоретичні відомості з історії розвитку дизайну та основи роботи з програмами обробки зображень та створення Web-сторінок, а також вміти виконувати редагування, зміну і повну обробку зображень в програмах растрової, векторної і тривимірної графіки, виконувати проектування і створення сайтів за допомогою спеціальних програм.

Курс із предмету "Спеціальна технологія машинної вишивки"

Реалізація змісту варіативної частини програми предмета "Технології" відбувається за проектною технологією, тобто за активної та інтерактивної діяльності учнів, з використанням і вдосконаленням того комплексу прийомів, які закладено у базовий модуль програми. 

В даному курсі представлено один зі способів реалізації змісту варіативної частини предмета "Технології" в професійно-технічних навчальних закладах.

5 годин лекцій

Підготував викладач комп’ютерних дисциплін спеціаліст вищої категорії, старший викладач –
Зіневич Віталій Васильович

Курс з предмету "Виробниче навчання Оператор комп'ютерного набору"

Шкільний курс з предмету "Інформатика"

Курс з загальноосвітнього  предмету "Технології"  який вивчають усі  учні професійно-технічних навчальних закладів.

Курс з інформатики

Курс із "Операційних систем"

Виробниче навчання

Професія: "Оператор ЕОМ та ОМ"

Виробниче навчання

Професія: Оператор ЕОМ та ОМ

Термін навчання: 10 місяців

Курс з предмету "Обробка текстової та графічної інформації".

Професія: Оператор комп’ютерної верстки, 2 категорії.

Комп’ютеризовані системи обробки текстової та графічної інформації.

Професія: Оператор комп’ютерної верстки, 3 категорії.

Основи енергоефективності - 20 годин

Курс „Правила дорожнього руху” призначений для використання у професійно-технічних навчальних закладах для підготовки кваліфікованих робітників за професіями 8321 „Водій мототранспортних засобів” (категорії „А”, „В1”), 8322 „Водій автотранспортних засобів” (категорії „В”, „С1”, „С”, „D1”, „D”) відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти (ДСПТО 8321.ОІ.00.60.21-2012, ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012) та іншими професіями, підготовка за якими передбачає вивчення навчального предмету „Правила дорожнього руху”.

Обсяг курсу: 100 год.

Курс "Охорона праці" призначений для використання у професійно-технічних навчальних закладах для підготовки учнів за професією "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електрообладнання на автомобільному транспорті" та іншими професіями, пов'язаними з експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів.

Обсяг курсу: 30 год.

Курс містить інформаційний матеріал з предмету "Комп'ютеризовані системи обробки текстової та графічної інформації" з професії "Оператор комп'ютерної верстки" (кваліфікація 2-га категорія). матеріал викладений у курсі відповідає вимогами Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 4112 "Оператор комп'ютерної верстки" (2-га категорія).

Курс „Технології“ для учнів 10-11 класів (предмет вивчається у профтехзакладах).

Курс „Обладнання та технології зварювальних робіт“ для підготовки у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до Державного стандарту за професією 7212.1 Електрогазозварник. та може бути використаний для підготовки іншими електрогазозварювальними професіями.


Пропустити новости сайта

Новости сайта

(Ще немає жодного повідомлення)