Пропустити доступні курси

Доступні курси

В даному курсі студенти матимуть змогу ознайомитись з:

  • основними поняттями в області безпеки інформаційних технологій;
  • місцем і рольлю автоматизованих систем в управлінні бізнес-процесами;
  • основними причинами загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій;
  • загрозами безпеці інформації в автоматизованих системах;
  • основними джерелами і шляхами реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого доступу до відомостей та програмного коду (комп'ютерні   віруси та шкідливе програмне забезпечення (Malware); інтернет-шахрайство; спам-розсилки; несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем; бот-мережі (botnet); DDoS-атаки (Distributed Denial of Service); крадіжка коштів; «крадіжка особистості» (Identity Theft);
  • основними ненавмисними і навмисними штучними загрозами;
  • технічними засобами добування інформації;
  • програмними засобами добування інформації.

Цей курс створюється як демонстраційний навчальний зразок для вивчення основ роботи у середовищі Moodle

Онлайн-курс за професією "Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів" 5 розряду.

Курс охоплює навчальний матеріал модуля  МД – 5.2. Діагностика механізмів і систем електричного та електронного обладнання автомобіля (СП(ПТ)О 7241. G.45.20-2017)

Дистанційне навчання Електрозварник ручного зварювання Група 31, 1-й курс

Курс „Технологія електродугового зварювання“ розроблено на основі підручника І.В. Гуменюк, О.Ф. Іваськів, О.В. Гуменюк „Технологія електродугового зварювання“, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, як підручник для професійно-технічних навчальних закладів, К.: Грамота, 2006. - 512 с.
Курс розрахований на учнів ПТНЗ за професіями зварювального профілю: „Електрозварник“, „Електрогазозварник“, „Електрозварник ручного зварювання“.

Метою дисципліни «Основи комп'ютерної графіки та Web-дизайну» є набуття учнями (слухачами) знань та вмінь роботи з програмами векторної, растрової та тривимірної графіки, використання основних положень створення Web-сайтів мовою HTML, використання скриптів, а також вміння працювати з програмами по створенню Web-сторінок та їх запуску для роботи в мережі Інтернет.

Зміст програми доноситься до учнів (слухачів) через теоретичні та лабораторно- практичні заняття в спеціально обладнаних лабораторія (класах, майстернях). Кожна тема курсу являє собою окремий завершений тематичний модуль.

По закінченню вивчення дисципліни учень (слухач) має знати основні теоретичні відомості з історії розвитку дизайну та основи роботи з програмами обробки зображень та створення Web-сторінок, а також вміти виконувати редагування, зміну і повну обробку зображень в програмах растрової, векторної і тривимірної графіки, виконувати проектування і створення сайтів за допомогою спеціальних програм.

Реалізація змісту варіативної частини програми предмета "Технології" відбувається за проектною технологією, тобто за активної та інтерактивної діяльності учнів, з використанням і вдосконаленням того комплексу прийомів, які закладено у базовий модуль програми. 

В даному курсі представлено один зі способів реалізації змісту варіативної частини предмета "Технології" в професійно-технічних навчальних закладах.

5 годин лекцій

Підготував викладач комп’ютерних дисциплін спеціаліст вищої категорії, старший викладач –
Зіневич Віталій Васильович

Курс із "Операційних систем"

Курс „Технології“ для учнів 10-11 класів (предмет вивчається у профтехзакладах).

Курс „Обладнання та технології зварювальних робіт“ для підготовки у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до Державного стандарту за професією 7212.1 Електрогазозварник. та може бути використаний для підготовки іншими електрогазозварювальними професіями.


Пропустити новости сайта

Новости сайта

(Ще немає жодного повідомлення)