Реалізація змісту варіативної частини програми предмета "Технології" відбувається за проектною технологією, тобто за активної та інтерактивної діяльності учнів, з використанням і вдосконаленням того комплексу прийомів, які закладено у базовий модуль програми. 

В даному курсі представлено один зі способів реалізації змісту варіативної частини предмета "Технології" в професійно-технічних навчальних закладах.