Метою дисципліни «Основи комп'ютерної графіки та Web-дизайну» є набуття учнями (слухачами) знань та вмінь роботи з програмами векторної, растрової та тривимірної графіки, використання основних положень створення Web-сайтів мовою HTML, використання скриптів, а також вміння працювати з програмами по створенню Web-сторінок та їх запуску для роботи в мережі Інтернет.

Зміст програми доноситься до учнів (слухачів) через теоретичні та лабораторно- практичні заняття в спеціально обладнаних лабораторія (класах, майстернях). Кожна тема курсу являє собою окремий завершений тематичний модуль.

По закінченню вивчення дисципліни учень (слухач) має знати основні теоретичні відомості з історії розвитку дизайну та основи роботи з програмами обробки зображень та створення Web-сторінок, а також вміти виконувати редагування, зміну і повну обробку зображень в програмах растрової, векторної і тривимірної графіки, виконувати проектування і створення сайтів за допомогою спеціальних програм.